Kompleksowa realizacja inwestycji
Wynajem pracowników
Pośrednictwo usług budowlanych
Centrum Usług Budowlano Inwestycyjnych

Kontakt

Centrum Usług Budowlano Inwestycyjnych
INSPERT
ul. Energetyków 7, pokój 105
66-400 Zielona Góra
tephone: (+48) 519 109 904 lub (+48) 508 232 511
email: biuro@cubi.zgora.pl