Realizacja Inwestycji.

Nasza firma posiada duże doświadczenie w przygotowaniu, prowadzeniu oraz nadzorze prac przy realizacji obiektów budowlanych dla różnych sektorów gospodarki. Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji począwszy od uzyskania warunków WZIZT, opracowania projektu budowlanego razem z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę, poprzez sprawowanie nadzoru inwestorskiego, aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

 

Nadzór Inwestorski.

W zakresie nadzoru inwestorskiego INSPERT obejmuje wielobranżową kontrolę nad realizacją inwestycji. Celem nadzoru inwestorskiego jest zapewnienie realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową obiektu, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.

Usługi świadczone w zakresie zadania nadzoru inwestorskiego:

  • bieżący nadzór nad realizacją prac,
  • organizowanie narad budowy, sporządzanie protokołów z narad, kontrola Dziennika Budowy,
  • bieżąca kontrola jakości stosowanych materiałów,
  • raportowanie z postępu i jakości wykonanych prac,
  • dokonywanie odbiorów robót (częściowych i końcowych),
  • kontrola rozliczeń, Claim Management,
  • organizacja zakończenia budowy, przekazanie obiektu do użytkowania.
Wszystkie powyższe zadania realizują doświadczeni i wykwalifikowani eksperci INSPERT (Inspektor Nadzoru Budowlanego/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego).

Wynajem Pracowników.

W zakresie działalności firmy oferujemy wynajem pracowników. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest całkowite odciążenie przedsiębiorstwa z trudnych i skomplikowanych działań kadrowo – płacowych. Państwo nie rekrutujecie, nie zatrudniacie pracowników, natomiast wpływacie na sposób ich selekcji i doboru. Rozwiązanie to daje Państwu ogromną swobodę organizacyjną, oszczędność czasu i korzyści finansowe.

Dysponujemy własną bazą sprawdzonych pracowników (inspektorów nadzoru, kierowników budowy, pracowników ogólnobudowlanych, monterów konstrukcji stalowych i spawaczy konstrukcji stalowych), mamy również możliwość rekrutacji pracowników z rosji oraz ukrainy, którzy pracowali przy realizacji naszych poprzednich zleceń. Nasi pracownicy posiadają stosowne certyfikaty potwierdzające ich wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje. W związku z tym proponujemy wyłącznie pracowników sprawdzonych zarówno pod względem umiejętności, jak i pod względem efektywności pracy.

 

Home | Firma | Oferta | Kontakt

Biuro firmy:

ul. Ochla - św. Huberta 3
66-006 Zielona Góra

tel. (+48) 504 082 802, (+48) 508 232 511

 

Firma Home Oferta Kontakt